Az érzelmi intelligencia meghatározása

A magas érzelmi intelligencia ér többet, vagy a szaktudás, esetleg az akadémiai intelligencia?

„Senkit nem érdekel, hogy mennyit tudsz, amíg nem tudják, hogy mennyire törődsz velük.”

Theodore Roosevelt

Érzelmi intelligencia
Érzelmi intelligencia

Az érzelmi intelligencia jelentősége:

Számos tudományos kutatás bizonyítja, hogy a magas érzelmi intelligenciával rendelkező személyeknek jobb a mentális egészségük, a munkahelyi teljesítőképességük és a vezetői képességeik.

Ugyanakkor nem mutattak ki összefüggést az EQ és az általános intelligencia (IQ) között.

https://en.wikipedia.org/wiki/Emotional_intelligence

Az átlagos intelligencia hányadossal rendelkező emberek az esetek 70%-ában teljesítményben felülmúlják a magas IQ-val rendelkezőket.

Ez derül ki a TalentSmart felméréséből, amely 33 munkahelyi képességet vizsgált, és arra a következtetésre jutottak, hogy a legfontosabb az EI, amely egy személy sikerességét, teljesítőképességét 58%-ban meghatározza.

A magas emocionális intelligenciával rendelkező személyek sikeresebbek, több pénzt keresnek minden iparágban, minden szinten, a világ minden régiójában.

Miért?

Mert körülöttük jól érzik magukat az emberek, mindenki velük akar együtt dolgozni.

(A TalentSmart a világon a legnagyobb szolgáltató az EI területén, a Forbes500-as cégek 75%-a használja a termékeiket és szolgáltatásaikat.)

Az érzelmi intelligencia definíciója:

A Wikipédia meghatározása szerint:

„Az érzelmi intelligencia (EI) az intelligencia vagy a képességek azon fajtája, ami a saját és mások érzelmeinek érzékelésével, kezelésével és pozitív befolyásolásával kapcsolatos.”

https://hu.wikipedia.org/wiki/Érzelmi_intelligencia

Az érzelmi intelligencia rövidítése EI, ugyanakkor használják az emocionális intelligencia és érzelmi hányados kifejezéseket is a fogalom megnevezésére. Mérési módja az IQ-hoz hasonló elveken alapszik.

Az emocionális intelligencia Daniel Goleman 1995-ben megjelent, 1997-ben magyarul is kiadott hasonló című könyvének köszönhetően került be a köztudatba és nyerte el népszerűségét.

Az érzelmi intelligencia területei:

Goleman szerint a vezetők kiváló teljesítményéhez az EI 67%-ban járul hozzá, a szakmai tudásnál és IQ-nál kétszer nagyobb mértékben.

Goleman az EI öt területét határozta meg. Ezek a következők:

  • Az első pillér az öntudat, amely segít érzelmeink felismerésében, tudatosításában, nyomon követésében.
  • A második pillér: az érzelmek kezelése. Minél erősebb valakinek ezen képessége, annál könnyebben tudja kezelni a felmerülő kudarcokat, válságos helyzeteket.
  • A harmadik terület az önmotiválás, amely elengedhetetlen a kiváló teljesítményhez, a kreativitáshoz.
  • A negyedik terület az empátia, a mások érzelmeinek felismerése. Goleman szerint az alfája az emberekkel való bánásnak.
  • Az ötödik elem a kapcsolatkezelés, a kapcsolattartás művészete, amelyen a szociális hatékonyság múlik, a népszerűség, a vezetői adottságok alapja.

Az egyes területeken a képességeinknek csak egy része genetikai adottság, érzelmi készségeink odafigyeléssel, gyakorlással javíthatóak.

Érzelmi intelligencia teszt:

Az EI mérésére különböző módszereket alkalmaznak, amelyek kiértékeléséhez szakember szükséges.

Egy egyszerűsített változat, amely rálátást nyújt érzelmi kiegyensúlyozottságunkra magyar nyelven online elérhető a következő linken:

www.onlinepszichologus.com

Az önfejlesztés a vállalkozóvá válás folyamatában fontos szerepet játszik.

 

Scroll to Top